.

FÖRBESTÄLLNING AV GLASS I SANN ”ZERO WASTE” ANDA

Vi älskar våra fina råvaror och känner en stolthet över samarbetet med lokala odlare och bönder. Vi tror att Ni precis som vi känner ett stort värde över att ta vara på våra resurser och därför erbjuder vi möjligheten att under delar av året förbeställa glass. Vi tillverkar glass efter kundernas beställningar vilket leder till zero waste. Det som inte säljs erbjuder vi till kunder på REKO-ring Alingsås. Under 2020 låg det totala svinnet hos Hollanders Glass på under 0,5% – det är vi stolta över.